Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 27, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς