Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 29, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς