Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 3, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς