Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 30, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς