Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 8, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς