Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 9, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς