Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 10, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς