Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 11, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς