Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 12, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς