Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 13, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς