Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 16, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς