Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 17, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς