Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 18, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς