Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 19, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς