Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 22, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς