Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 28, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς