Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 3, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς