Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 31, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς