Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 4, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς