Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 7, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς