Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 8, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς