Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 9, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς