Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 4, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς