Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 5, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς