Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 6, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς