Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 9, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς