Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 1, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς