Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 2, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς