Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 3, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς