Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 5, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς