Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 6, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς