Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 8, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς