Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 9, 2018 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς