Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 12, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς