Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 13, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς