Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 17, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς