Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 2, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς