Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 23, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς