Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 24, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς