Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 27, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς