Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 4, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς