Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 1, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς