Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 1, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς