Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 11, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς