Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 13, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς