Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 14, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς