Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 15, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς