Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 19, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς