Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς