Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 21, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς